Business Diplomacy

Samenwerking tussen overheden, bedrijven, burgers en organisaties is in toenemende mate van belang voor innovatieve, duurzame en
maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen.

Het initiëren en ondersteunen van nieuwe samenwerkingsvormen vraagt een regievoeringsrol op bestuurlijk niveau tussen bedrijven, organisaties en politieke instanties.

Zakelijke diplomatie (Business Diplomacy) vervult deze rol nationaal en grensoverschrijdend.