Van der Werf & Partners

werkt op het snijvlak van de publieke, private en
maatschappelijke sector

past zakelijk diplomatie toe als middel om nieuwe bruggen te slaan tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

helpt verschillen in cultuur, perceptie en communicatie te overkomen

brengt nieuwe samenwerkingen tot stand door middel van baanbrekend creatief werken, consensus vorming en onderhandeling.