Organisatie

Van der Werf & Partners is een onafhankelijk bureau voor zakelijke diplomatie.
Oprichters en partners zijn afkomstig uit het internationale bedrijfsleven en bankwezen, overheidsorganisaties en non-profit instellingen, en professionele bureaus op het gebied van communicatie, public affairs en management advies.

Het bureau ondersteunt maatschappelijk entrepreneurship in de meest brede zin des woords. Visie-ontwikkeling op nieuwe samenwerkingsrelaties vormt daarbij het vertrekpunt.

De kernkwaliteit van het bureau is de bemiddeling, ontwikkeling en ondersteuning van relaties tussen organisaties.

Het bureau werkt op commerciële basis.
De remuneratie voor geleverde diensten is afhankelijk van de situatie en wordt in overleg met belanghebbende partijen van te voren bepaald. Zij varieert van honorering (fixed fee of succesfee met retainer) tot participatie in het vermogen of aandelenkapitaal tegen een vooraf vastgestelde waarde.