Werkgebied

Van der Werf & Partners zijn actief op de volgende werkterreinen:

Economie
* Regionale economische ontwikkeling
* Informatie- en communicatie-technologie
* Nieuwe en alternatieve energie-transities
* Afvalverwerking/recycling

Ruimtelijke ordening & leefomgeving
* Ontwikkeling nieuwe leef/werk-omgevingen in buitengebieden
* Reconstructie of integrale ontwikkeling dorpskernen

Groen & milieu
* Economisering van groen- en natuurgebieden
* Oprichting en inrichting van natuurparken
* Nieuwe recreatiegebieden